שמואל - חשב כמויות - חישוב כמויות לעבודות הבניה

עבודות פיתוח, עבודות שלד, עבודות גמר

אודות

שמואל הירשוביץ – חשב כמויות
עבודות פיתוח, עבודות שלד, עבודות גמר.
עריכת אומדנים ומכרזים
הגשת חשבון מטעם הקבלן המבצע
בדיקת חשבונות מטעם מזמיני העבודה.

המלצות

    או התקשרו: 0523115841 0523115841

    נהל כרטיס

    שלח כרטיס